ап.№ Цена €
Апартамент A28 64,81 Продаден
Апартамент A29 71,74 Продаден
Апартамент A30 49,11 Продаден
Апартамент A31 61,37 Продаден
Апартамент A32 63,14 Продаден
Апартамент B22 40,04 Продаден
Апартамент B23 63,13 Продаден
Апартамент B24 25,30 Продаден
Апартамент B25 104,53 Продаден
Апартамент B26 41,60 20592
 
 
 

    Гъвкави схеми на плащане


 
2005 © copyrights NATO Property